Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Nyakigláb. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Nyakigláb. Összes bejegyzés megjelenítése

2013. november 28., csütörtök

Két ablak kell! Egyben olvasol, egyből hallgatod!:
BEVEZETÉS: Volt egyszer egy ....... ember, annak volt ..... fia. A legnagyobbikat ............, a másodikat ..........., a legkisebbiket ........... hívták. Ezek ...... tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik ...... adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy ........ már szolgálni, keressék meg a maguk ......... . Kiették már őt .......... ! 


TÁRGYALÁS: 1. Elindult a ............, Nyakigláb. Ment, ment soká. Találkozott egy ............, az felfogadta ......... egy .......... .
Ahogy ...... az esztendő, az öreg azt ...... neki:
- Adok neked egy ......., amiért jól .......... . Ennek csak azt kell mondanod: "Teríts, ......., asztalkám!", és .... rajta mindenféle! Elfogadod?
- Azt? Aki a ...... megette volna kenyérrel? El, el!
Nyakigláb alig ..., hogy kiérjen a faluból. Egy ..... mellett előveszi az ......., s mondja tüstént neki:
- Teríts, teríts, .........!
Hát .... azon ..... minden, ennivaló, ........, hogy Nyakigláb szeme-szája is ...... a .............. . Jól is ...... mindjárt, de úgy, hogy majd kirepedt. Azzal ...... hazafelé. Talált ....... egy ......., oda is betért. Bement ....... egy szobába. Teríttetett az asztallal. Jóllakott, ..... kért egy ..... bort.
De amíg .... volt, a kocsmáros ........, hogy mit .... .  Látta, hogy milyen asztala ... ennek a ......... . Hű, .. az ő kocsmájában olyan volna!
Ahogy .... lett, .......... . Nyakigláb is .. mélyen ....... . A kocsmáros meg csak .........., és a csodaasztalt .......... egy másikkal, amelyik ........ olyan volt, mint Nyakiglábé.
Másnap ...... Nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg .... nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen ....... van őneki.- Na, ......! - azt mondják. - Épp jó ...... vagyunk. mint mindig!
Mondta szegény ......... az asztalnak, hogy "......, teríts, asztalkám!", de biz az ... terített. Az egész ...... meg már várta, hogy ........... . Hogy Nyakigláb így becsapta őket, még .......... érezték a ....... . Kapták magukat, ... elverték ........... .
2.Elindult most már a ....... gyerek, Csupaháj. Az is ahhoz az ....... érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is megfogadta egy .......... .
Mikor ...... az idő, az .... őt is magához hívta.
- ...., a szolgálatodért ..... is adok valamit. Itt van egy ......! Ennek csak azt .... mondani: "Tüsszents, ........., csacsikám!", s annyi ....... tüsszent neked, amennyit .... akarsz! ........?
- Egy ..... jószágot?
Csupaháj nagyon ........ a szamárnak. El is indult .... hazafelé. Útközben ő is ...... a kocsmába. .....-....., amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy .... csak reggel ..... . De a szamarat magával vitte a ......... . Ahogy .... lett, odaállította .... elé, és azt mondta ....:
- Tüsszents, tüsszents, .........!
A csacsi ........ a fülét, aztán ......... tüsszenteni. Tüsszentett is egyvégből olyan ....., hogy Csupaháj már alig fért a sok ........ . Felszedte .. aranyat, és lefeküdt.
De a ......... a ........... ezt is ........ . Mikor észrevette, hogy ........ már ......, bement a ....... hozzá, és a ........ is ........... egy másikkal. Csupaháj vitte .... a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De amikor rászólt a ........, hogy tüsszentsen, az bizony ......... aranyat sem ........... a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el ........, őt is ... elverték.
3. Szegény apjuk már ........ volt esve, hogy egyik ....... sem tud rajta segíteni. Elindította a ......... fiát is, Málészájt.
Ez is ........... az öregemberhez. Őt is .......... egy esztendőre szolgának.
Mikor ..... a szolgálata, azt mondja .... az öreg:
- Fiam, ....... nélkül téged sem eresztelek .. . Itt van egy ...., ebben van egy ..... . Ennek csak azt kell mondani: "Ki a ......., furkócskám!", s akkor a furkó ......., s azt ........ meg vele, akit akarsz.
Málészáj a .... alá vette a furkót, és indult vele ........ . Neki is útjába esett a ...... . Már nagyon .... és ....... volt. Bement. Evett-ivott, ....... jólesett. A kocsmáros ..... tőle az árát, .. Málészáj nem ...... fizetni, mert egy ........ sem volt. A kocsmáros elkezdett ........, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig .......... . Erre Málészájt is elfutotta a ....., elővette a ......, és azt mondta:
- Ki a zsákból, ..........! Verd ... a kocsmárost!
A furkó csak ........ a zsákból, neki a ............, és csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege .... a verésből, elkezdett ........:
- Jaj, ...! Hagyd .... a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáidtól ........!

Málészáj csak ...... nézett.
- Mit ...... el kend az én bátyáimtól?
- Hát a teríts-....... meg az aranytüsszentő ........!
De a furkó még folyvást ...... a kocsmárost ezalatt is. Azt mondja Málészáj:
- Ja, ha .......... az asztalt meg a szamarat, akkor ... bántalak! Vissza, vissza, furkócskám, a ......!
A furkó .........., a kocsmáros meg ....... az asztalt meg a szamarat, és ....... Málészájnak.
BEFEJEZÉS : Málészáj ........ . Otthon elmondta a ............, hogyan szerezte ...... az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg ...., volt pénz is, ........ akartak.
A szegény ..... családja így aztán nagyon ....... lett.
BEVEZETÉS  - Egyszer volt, hol nem volt ...
TÁRGYALÁS -

1.) Nyakigláb az öregembernél

     Nyakigláb és a kocsmáros

     Nyakigláb otthon
2.) Csupaháj az öregembernél

      Csupaháj és a kocsmáros

      Csupaháj otthon
3.) Málészáj az öregembernél

     Málészáj és a kocsmáros

BEFEJEZÉS -  Málészáj otthon


http://www.youtube.com/watch?v=1ZuopBIJa-IRepetitio est mater studiorum.
Ismétlés a tudás anyja!


Népmese


Volt egyszer egy ....... ember, annak volt ..... fia. A legnagyobbikat ............, a másodikat ..........., a legkisebbiket ........... hívták. Ezek ...... tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik ...... adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy ........ már szolgálni, keressék meg a maguk ......... . Kiették már őt .......... !

Elindult a ............, Nyakigláb. Ment, ment soká. Találkozott egy ............, az felfogadta ......... egy .......... .

Ahogy ...... az esztendő, az öreg azt ...... neki:

- Adok neked egy ......., amiért jól .......... . Ennek csak azt kell mondanod: "Teríts, ......., asztalkám!", és .... rajta mindenféle! Elfogadod?
- Azt? Aki a ...... megette volna kenyérrel? El, el!
Nyakigláb alig ..., hogy kiérjen a faluból. Egy ..... mellett előveszi az ......., s mondja tüstént neki:
- Teríts, teríts, .........!
Hát .... azon ..... minden, ennivaló, ........, hogy Nyakigláb szeme-szája is ...... a .............. . Jól is ...... mindjárt, de úgy, hogy majd kirepedt. Azzal ...... hazafelé. Talált ....... egy ......., oda is betért. Bement ....... egy szobába. Teríttetett az asztallal. Jóllakott, ..... kért egy ..... bort.
De amíg ....  volt, a kocsmáros ........, hogy mit ...... . Látta, hogy milyen asztala ... ennek a ......... . Hű, .. az ő kocsmájában olyan volna!
Ahogy .... lett, .......... . Nyakigláb is .. mélyen ....... . A kocsmáros meg csak .........., és a csodaasztalt .......... egy másikkal, amelyik ........ olyan volt, mint Nyakiglábé.

Másnap ...... Nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg .... nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen ....... van őneki.

- Na, ......! - azt mondják. - Épp jó ...... vagyunk. mint mindig!

Mondta szegény ......... az asztalnak, hogy "......, teríts, asztalkám!", de biz az ... terített. Az egész ...... meg már várta, hogy ........... . Hogy Nyakigláb így becsapta őket, még .......... érezték a ....... . Kapták magukat, ... elverték ........... .


Elindult most már a ....... gyerek,  Csupaháj. Az is ahhoz az ....... érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is megfogadta egy .......... .

Mikor ...... az idő, az .... őt is magához hívta.

- ...., a szolgálatodért ..... is adok valamit. Itt van egy ......! Ennek csak azt .... mondani: "Tüsszents, ........., csacsikám!", s annyi ....... tüsszent neked, amennyit .... akarsz! ........?


- Egy ..... jószágot?

Csupaháj nagyon ........ a szamárnak. El is indult .... hazafelé. Útközben ő is ...... a kocsmába.  .....-....., amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy .... csak reggel ..... . De a szamarat magával vitte a ......... . Ahogy .... lett, odaállította .... elé, és azt mondta ....:

- Tüsszents, tüsszents, .........!


A csacsi ........ a fülét, aztán ......... tüsszenteni. Tüsszentett is egyvégből olyan ....., hogy Csupaháj már alig fért a sok ........ . Felszedte .. aranyat, és lefeküdt.
 

De a ......... a ........... ezt is ........ . Mikor észrevette, hogy ........ már ......, bement a ....... hozzá, és a ........ is ........... egy másikkal. Csupaháj vitte .... a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De amikor rászólt a ........, hogy tüsszentsen, az bizony ......... aranyat sem ........... a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el ........, őt is ... elverték.


Szegény apjuk már ........ volt esve, hogy egyik ....... sem tud rajta segíteni. Elindította a ......... fiát is, Málészájt.

Ez is ........... az öregemberhez. Őt is .......... egy esztendőre szolgának.

Mikor ..... a szolgálata, azt mondja .... az öreg:

- Fiam, ....... nélkül téged sem eresztelek .. . Itt van egy ...., ebben van egy ..... . Ennek csak azt kell mondani: "Ki a ......., furkócskám!", s akkor a furkó ......., s azt ........ meg vele, akit akarsz.

Málészáj a .... alá vette a furkót, és indult vele ........ . Neki is útjába esett a ...... . Már nagyon .... és ....... volt. Bement. Evett-ivott, ....... jólesett. A kocsmáros ..... tőle az árát, .. Málészáj nem ...... fizetni, mert egy ........ sem volt. A kocsmáros elkezdett ........, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig .......... . Erre Málészájt is elfutotta a ....., elővette a ......, és azt mondta:

- Ki a zsákból, ..........! Verd ... a kocsmárost!

A furkó csak ........ a zsákból, neki a ............, és csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege .... a verésből, elkezdett ........:

- Jaj, ...! Hagyd .... a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáidtól ........!

Málészáj csak ...... nézett.

- Mit ...... el kend az én bátyáimtól?

- Hát a teríts-....... meg az aranytüsszentő ........!

De a furkó még folyvást ...... a kocsmárost ezalatt is. Azt mondja Málészáj:

- Ja, ha .......... az asztalt meg a szamarat, akkor ... bántalak! Vissza, vissza, furkócskám, a ......!

A furkó .........., a kocsmáros meg ....... az asztalt meg a szamarat, és ....... Málészájnak.


Málészáj ........ . Otthon elmondta a ............, hogyan szerezte ...... az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg ...., volt pénz is, ........ akartak.
A szegény ..... családja így aztán nagyon ....... lett.


 

TRÉFÁS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép