Oldalak

2015. október 1., csütörtök

A rátóti csikótojás - magyar népmese


 Először teremtsünk egy kis hangulatot! Hallgassátok meg Tolnay Klárit, ahogy - A rátóti legények c. dalt énekli a Katyi c. réges-régi magyar filmben:   

Ugye milyen jó  jóhangulatot teremtett?
Pont olyant, amilyen egy tréfás meséhez illik!


Most olvassuk el ill. hallgassuk meg a mesét!

Szabó Gyula -
http://egyszervolt.hu/anim/ratoti-csikotojas.html

Úgy lehet, hogy egyszerre két ablakban is nyitva a Tudorinda. Az egyikből hallgatod Szabó Gyulát, a másikban pedig nézed, ill. olvasod a szöveget. Magadban próbálj ám ugyanolyan ízesen hangsúlyozni!!!!!


------------------------------------------
Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált.
– Tyű, fékomadta–teremtette – csodálkozott –, nahát ez már megint mi? – Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha.
Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupaktanács. A csősz letette a tököt az asztalra. A derék elöljárók is mind elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást.
Azt mondja a legöregebb, a legokosabb:
– Sok időt megértem, de ilyen isten–teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez?
Azt mondja rá az időben utána következő:
– Én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én se ettem életemben.

S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz.
Az azt mondja:
– Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon.
Itt aztán a bíró is beleszólt:
– Hát, atyafiak, ez – ahogy a formája mutatja – csakis tojás lehet.
Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult.
– Persze hogy tojás! Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?!
A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről felvette.
A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.
– Egy gyíksárkányé! – mondta a legöregebb elöljáró.
– Lúdvércé!
De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka!
Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehén vonta szekéren mentek.
De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát:
– Csikó! Csikó tojta!
Most már az öregek is fújták:
– Úgy van Ezt a csikó tojta. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát?
Ebben mindnyájan megegyeztek.
– Eddig szerencsésen eljutottunk – szólott a bíró –, még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mitévők legyünk?
– Kiköltetjük!
– Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.
Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata.
– Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk.

Ebben aztán megint megegyeztek.
Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. Ki–ki egy napig. Éppúgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat.
Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre aztán az elöljárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását.
A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt Záp!
Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp a felé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt.
Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek–kinek torkán kifért:
– A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána, emberek!
A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában:
– Nem megmondtam; hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy–két nap azt az istenadta csikótojást?

V É G E 

Hogy tetszett? Mi tetszett? Hány lehetetlenséget olvastatok? Mi volt a legnagyobb butaság? Mikor fogtátok a fejeteket?


BÚVÁRKODÓ: A szakirodalom szerint ez egy falucsúfoló mese. Csak 4,5 százalékát teszi ki a magyar népmesekincsnek.

A legtöbb ilyen mese eddig eléggé nem ismert okból Rátóthoz (Veszprém m.) fűződik, ezért  rátótiádáknak is nevezzük ezeket.Mesefeldolgozás            
A tréfás mesék jól megnevettetnek bennünket.
Szerplői folyton butaságot csinálnak:
  Elrontanak, vagy félreértenek mindent.
Jól látszik belőlük milyen nevetséges a butaság.

Címe, írója -
Szereplői -
Helyszíne -
Cselekménye -
Fajtája -
Mesés kifejezések -

Szókincsfejlesztés - hogy is volt? Ki találja meg a szövegben???
község, csősz, úritök, hitetlenek, faluháza,kupaktanács,derék, elöljárók,atyafiak, gyíksárkány, lúdvérc, csatangol,határ, fuvaroztak, kiköltetjük, kotlóstyúk,rebesgeti, rázápult, zúgolódik, záp, záptojás, lebecsmérlés, talicska, galagonyabokor,rapityára, istenadta, csikótojás

 Egy kis repeta Szabó Gyula mesemondó szájából: http://vision.vein.hu/~woodpaul/diploma/mesek/a_ratoti_csikotojas.html#hangHogy is volt? - Mondatalkotás, tartalom ...
atyafiak


lidérc,
lúdvérc

kotlós - kikölti a tojásokat


falu határa


hitetlen

fuvaros
SZÓMAGYRÁZAT:

csatangol -csalinkázik, ténfereg, kóborol, csavarog, mászkál. A lényeg, hogy meglehetősen céltalanul, hosszan és feleslegesen járkál valaki.

rebesgeti - mondogatja, titokban beszél róla

rázápul - ráromlik, megbüdösödik

lebecsmérlés - leszólás, kinevetés

rapityára - sok, kicsi, használhatatlan darabra apróz fel, tör össze mégpedig gyorsan, gondolkodás nélkül

istenadta - ő, akiről szó van

csikótojás - ami csak ebben a mesében létezik - egy lehetetlenség


Végezetül pedig nézzük meg mesefeldolgozásban is!


Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép