Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Almát szemétér - fonóban - Ajak. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Almát szemétér - fonóban - Ajak. Összes bejegyzés megjelenítése

2015. január 14., szerda

Almát szemétér ...- kárpátaljai népmese

Egyszer volt, hol nem volt....
Mesélés a fonóban.
(A képet Engl Húgó rajzolta és Estéli fonóka a címe.)


Élt Ajakon egy ember ...

Ajak egy valóságos falu Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez itt a református templom részlete.

..Meg akarta házasítani a fiát, mivel ...

Vitték gazdag jányhó, szegény jányhó...
Elhatározta, hogy maga keres magának feleséget.
Mit eszelt ki?

Telerakta a szekeret jóféle almával.


Egészen a hetedik faluig ment.


( Neogrády Antal képe.)

Mindenhol kínálta a portékáját.
Miben nem passzol a kép a meséhez?
Kiabálta utcahosszat: -Almát szeeemééétééér!Olyan legény volt, aki tudta mit akar.

Meg is találta, akit keresett. A leány igen takaros volt, szemete meg annyi se ...
( A képen egy igazi ajaki fiatalasszony a 20-as évekből. )


Megnyerte a legszebb almát és a legény szívét.


Aztán a kislyány bemutatta az édesapjának.
( Itt egy skanzen képe van látogatókkal.)


Nagy lakodalmat csaptak s éltek, míg meg nem haltak.Biztos az ipája is rajta van a képen.Almát szemétér’ 
(kárpátaljai magyar népmese)


Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót a kora, hogy megnősítsék. 
- Édesapám, ne házasítsatok - mondta a fiú az apjának -, mert azt veszem el , akit szeretek! 
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz, gazdagho, szegényhe, nem kellett neki senki. Eljött az ősz, ű maga mondta akkor az édesapjának: 
- No, édesapám, én már most megyek házasodni. 

- Jól van, fiam - mondta az apja -, mennyi pénz kell, mennyi garast adjak?
- Nem kell nekem semmi, csak két szekér alma meg a legfiatalabb szógád - mondta a fiú . - De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat. 
Az édesapa belenyugodott. A fiú a két szekér almáho még egy üres szekeret is kért, aztán elköszönt az édesapjátul. Az édesapja jó szívvel elbocsátotta, de veres zsebkendőjével a könnyeit törülte. 
A fiú keresztülment hét falu határán, a hetedik falu végén megállott, a piac közepén elkezdte árulni az almáját, ilyen szókkal: 
- Almát szemétér, almát szemétér! 


Szaladtak a gazdag jányok, hozták a sok szemetet kosárokkal. Az ajaki legény mindet jól megnézte, egy sem volt még eddig kedvére való. Már az üres szekere szeméttel félig vót, a fél szekér alma elfogyott. Ment tovább, elérte a nyolcadik falut, ott is ilyen szavakkal kínálta almáját: 
- Almát szemétér, almát szemétér! 
Jöttek a jányok ismét hozták a szemetet. Az alma elfogyott, a szemét megszaporodott. Esteledett befele. Nem akarta, hogy ott töltse az éccakát, tovább indult. Megint kiabálta: 
- Almát szemétér, almát szemétér! 

Elfogyott az alma, csak a másik szekérnek az aljába vót még egy szép piros alma, a legszebb valamennyi közt.


 Látja a fiú, hogy a félsetétségben egy szégyenlős kislány jön, egy pici kosárral, de alig vót szemét a kosarába. Látja, hogy megáll, és nem jön közelebb. A legény végül megszólította: 
- Gyere közelebb, ne szégyelld, hogy kevés a szemeted, ezt keresem én. 
Elhajtottak a jány szüleihez, nádfedeles kis házikójukba. Mindenütt tisztaság vót, bocskoros öreg jött a fiú elibe. 


A legény a szívére ölelte, és a kisjányt megnyerte. 
Másnap reggel a fiú szekérre pakolta a jány kis szegénységét, és hazavitte menyasszonyát a szülői házba Ajakra. 


Az ipája szívesen fogadta.

Zemplén vármegyei népviselet

 Háromnapos menyegzőt tartottak és még ma is élnek, ha meg nem haltak. 


Ki bírja tovább???

Válaszoljatok a kérdésekre!

Mi a műfaja?

Ki írta?

Mi a címe?

Milyen a stílusa?

Ki volt az első szereplő?

Milyen a mese fajtája?

Mit szeretett volna a legény apja?

Miért nem fogadott szót a fiú?

Ki volt az utolsó szereplő, aki színre lépett?

Hol volt a harmadik helyszín?

Mire kellett a harmadik szekér?

Mivel ijesztette az apját a legény?

Hány falun ment keresztül?

Hogyan kínálta a portékáját?

Mi volt a terve a szeméttel és az almákkal?

Kik hozták a sok szemetet?

Milyen lány az, akinek sok szemete van?

Milyen lányt keresett magának a fiú?

Ki volt az ipa?

Ki vitte a legényt gazdag helyre, szegény helyre?

Melyik faluban élt a legény?

Milyen évszakban indult útnak?

Miért nem kellett neki egy garas se?

Mivel törölgette a könnyeit az apja?

Hol állott meg a szekérrel?

Hány szekérrel ment el a legény?

Hányadik faluban esteledett reá?

Mekkora kosara volt a szégyenlős kislánynak?

Mikor találkoztak?

Minek örült a legény?

Miért mondta, hogy ezt keresem én?

Mi az, hogy a szívét megnyerte?

Milyen házban lakott a menyasszony?

Hogy nézett ki az apja?

Mi az, hogy bocskoros?

Hány napig tartott a lakodalom?

Mi az, hogy - elrejtem magamat?

Ki az ipa?

Mi volt a tanulság?

Mire tanított téged ez a mese?

Hogy tetszett neked?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép