Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: La Fontaine - Az oroszlán és a légy. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: La Fontaine - Az oroszlán és a légy. Összes bejegyzés megjelenítése

2015. szeptember 28., hétfő

La Fontaine - Az oroszlán és a légy

Jean de La Fontaine híres francia író (1621-1695)


Neked van kedvenc állatmeséd?Milyen mesékre ismersz rá?
EMLÉKEZZ!

Mikor adták ki ezt a könyvet?
Búvárkodó: Ezopusz régi görög meseíró, akinek meséit az évszázadok során sokan átdolgozták, 
pl. Jean de La Fontaine is.
Ez a mese ismerős lesz számotokra. Nekem a kedvencem. Szerintetek miért? Vigyázat!! Nehéz lesz olvasni belőle mert a szöveg korabeli:
M E S E  
Az oroszlánról és egérről

Egy oroszlán elnyútózván az erdőben, elaluvék. Melléje gyűlvén a mezői egerek, ott játszadoznak vala környüle. És a kergetésbe az egyik reája szekelék az oroszlánra. Felserken­vén az oroszlán, megkapá az egeret. Az egér mondá az oroszlánnak: "Kérlek tégedet, nagy uram, ne haragudjál reám. Ellened nem akartunk vétni szánszándékkal, és semmivel nem akartunk megbántani. Kérlek, megbocsásd vétkeinket, mert nyavalyás férgecskék vagyunk" etc. Az oroszlány gondolkodni kezde, mondván: "Micsoda állat ez? Egy szegény és nyavalyás féreg. Ha ezen ugyan bosszút állani akarnál, micsoda volna? Csak szömérem dolog volna. Mert ez nem arra való, hogy ezen bosszút kellene állanom." Megbocsáta ez okaért minden vétkét őnéki, és szabadon elbocsátá az egeret, és hálaadással elválék tőle. Egy kevés idő múlva az oroszlány mulatni méne az erdőbe. És tőrbe esvén igen kezde ríni és sírni, és igen jajgata, miérthogy látta, hogy fogllyá esett volna. Hallván ezt az egér, hamar odasiete a sivalkodásra, hogy meglátnája, mi lelte volna az oroszlánt. És mikoron meglátta volna az oroszlánnak fogságát, mondá: "Ne félj! Légy jó reménségbe! Eszembe jut a te jótéted, hogy szabadon elbocsáttál. Én is ahhoz képest megszömlélem a kötéseket a köteleken, és megrágom éles fogaimmal azokat, és ottan megszabadulhatsz." És megrágá a köteleknek a csomójokat, és ottan megódának egymástól. És az oroszlán megszabadula, és nagy örömmel az erdőbe menni kezde. Gustave Doré illusztrációja

Most pedig, ha már elolvastátok az olvasókönyvben
Az oroszlán és a légy
c. La Fontaine mesét, Készítsétek el ezt a szövegkiegészítést!
Elkészülni, rajta!!!

Egy oroszlán álmosan hevert a ____________ . Berepült egy ____, rászállt az orrára pihenni. Az ____________ csiklandozta a légy. Dühösen rámordult:
- Takarodj innen, te ocsmány _____ !
A légy rettenetesen megsértődött, hogy az oroszlán ilyen ________ beszélt vele, és ocsmány féregnek nevezte.
- Kikérem magamnak ezt a ______ ! - kiáltotta. - És vedd tudomásul, hogy akármilyen ________ vagy is, ezennel megüzenem neked a háborút!Akkor a légy fogta magát ...................................................................................................................................


 Tanulnivaló
Az állatmesék szereplői emberi tulajdonságokkal felruházott állatok. Ugyanúgy gondolkoznak, éreznek, beszélnek, sőt néha még öltözködnek is, mint az emberek. Az állatmesék tanulságot tartalmaznak. Megmutatják milyen a helyes és milyen a helytelen viselkedés.

Ennek az állatmesének mi a tanulsága számodra?
Mit jelent a "felruházott" kifejezés? 
Egyáltalán mi az a tanulság?
Neked melyik a kedvenc állatmeséd s miért?

+ ráadás:


Diafilm lesz!! http://videakid.hu/videok/mese/az-eger-es-oroszlan-dia-diafilm-diavetites-gyerekmese-Oy5r0DsiLUdU3IWO

Ha meghallgattátok , halkítsátok le és ti legyetek a mesélők!!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép