Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Az aranyparázs. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Az aranyparázs. Összes bejegyzés megjelenítése

2014. november 14., péntek

Az aranyparázs

Glitter Text Generator
 
Volt egyszer két ......., az egyik nagyon ...... volt, a másik nagyon ....... .
A gazdagnak sok ...... volt, nagy ......, ......   
A szegénynek még csak egy sovány tehén : Illusztráció egy kecske, fehér alapon Illusztráció........ se volt, de ........ annál több, míg a gazdagnak se ..., se ..... nem volt.
Pekáry István - Falusi utca 

Elküldi egyszer a szegény ..... az egyik gyereket, hogy kérjen a gazdagtól valami kis ....... meg ....., hadd egyenek valamit. De bizony a gazdag ....... nem adott semmit, a szegény ember ....... sírva jött .....
.......... a szegény ember eleget, hogy gazdag testvére nem segíti ....... . Sírtak a gyerekek, hogy ......, hát fölkerekedett a szegény ember, elment a szomszéd ...... dolgozni.
Iván Rabuzin - Falu


 Este, mikor ........ ment, látta, hogy az ....... ... ég. Gondolta, megmelegszik egy kicsit, mert nagyon ..... volt. Mikor közelebb ment a ...... látta, hogy egy öregember ül a ... mellett.    Kép: Egy túramotoros naplójából.


– Jó estét, ........! - köszönt a szegény ..... .
– Neked is, ...., hát te merre jársz, ahol a madár se jár?
A szegény ..... elpanaszolta ......., aztán elköszönt az ......., és hazament.

Otthon még jobban sírtak a ........, mert egész nap alig ettek valamicske ........, és nagyon ...... is.
A szegény ember azt mondta a ...........:
– Eredj el a ............, adjon legalább egy kis ........, mert megfagynak a gyerekek! Elment a szegény ........, de csakhamar sírva jött vissza, mert a gazdag ....... még parazsat sem adott.

– No, majd hozok .. – mondta a szegény ember –, csak egy kicsit ...... van.
Az ......... még mindig ott ült a ... mellett. Attól kért a szegény ember ........ .

– Vigyél csak egy jó lapátra való
! Ami nem fér a ........, terítsd szét az ......!Text Maker Onli


A szegény ember ........... és vitte haza a ....... .  Olyan .. meleg lett a ........, hogy a felét kivitte az ....... .
Másnap ......, amikor felébredtek, látják ám, hogy a ....... tele  van ........ . De még az ..... is, ahová a fölösleges parazsat szórták.


Mikor .......... a sok aranyat, meg akarták mérni, de nem volt a házban .... . Elment a szegény ember a testvéréhez vékáért.


– Adok – mondta a gazdag –, de csak úgy, ha holnap ledolgozod!
A szegény ember megígérte.

Otthon megmérték a sok ......., bizony éppen hét véka lett
. Mikor az egyik gyerekkel visszaküldték a vékát, a gazdag meglátott a véka ..... egy csillogó ....... . A nagy sietségben nem vette észre a szegény ....., hogy még egy ..... van a ....... .
Nosza, futott is a ...... a szegényhez, mintha harapta volna meg, hát csak elállt a .....-..... a sok arany láttán.


– Ez meg honnét van? – kérdezte ....... .
A szegény ember elmondta, hogy az ....... kapta a egy ......... a parazsat, súgy tett, ahogy ....: a fölösleget szétterítette az ......., abból lett az ...... .

Megörült a gazdag ember, mindjárt ment is az ......, de nem egy ....... valót hozott a parázsból, hanem egy ...... . Vitte .... boldogan, még futott is, olyan .. kedve kerekedett.

,,Bolond az én ......... – gondolta –, igaz, mindig is ilyen volt. Majd megmutatom, hogy több ....... lesz!”
Otthon aztán nemcsak az ........ terítette szét a fölösleges ........, hanem vitt belőle a csűrbe meg a ........ is.Nem is tudta kivárni a ......., már hajnalban fölkelt, hogy összeszedje az ....... . Ez volt a .........., mert ha még tovább is az ...... marad, ő is benn égett volna a házban. Mert bizony az egész ... leégett a lángra lobbant parázstól, a gazdag ember meg ......... jutott.Glitter Text GeneratorCsűr
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép