Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Gergo juhász kanala. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Gergo juhász kanala. Összes bejegyzés megjelenítése

2011. február 2., szerda

Gergő juhász kanalaHallgassátok meg egymás után kétszer!

Most olvassátok, de úgy, hogy a hiányzó részeket fejből mondjátok hozzá!

Mátyás királynak egyszer hírül vitték a  ........ , hogy valahol a kecskeméti pusztákon  .. egy olyan juhász, akin még nem fogott ki senki emberfia. "Több  .... van, mint a budai bírónak, pedig az már csak .... ember, mert még a hajdúkkal is deákul beszél.
Gergő ......... hívták ezt a furfangos pusztai embert.Nosza, szalajtotta a király kengyelfutóját a kecskeméti buckák közé: mondja meg Gergő juhásznak, ............ .. .... ..... szeretne vele megismerkedni a magyarok királya.


Gergő juhász semmit se szólt, azt is lassan mondta, csak magára kapta a  .............., ............. ........... a Gurujj kutyának, aztán megindult Budavára felé. Negyednap föl is érkezett, de a palota kapuján nem akarta  ........... az alabárdos vitéz a  ........... ........ merthogy azt nem hívta a király. Azt mondta, majd vigyáz ő rá, míg a ....... visszajön. Gergő juhász belenyugodott.


A  király  nagyon  ...... volt hozzá, maga vezetgette körül a kincsesházában.


- No, juhász, mire becsülöd ezt a ... drágaságot? - kérdezte .... nagy nyájassággal.


- Alássan megkövetem, uram királyom, .... ez nagyon, majd belevakul az ember, de azért egy kis háromnapos csendes tavaszi eső mégiscsak ...... ér!


A király  ......... magát, hogy így meg tudott felelni a juhász. Mert csakugyan, ha nincs eső a tavaszi vetésre, nem .....  búza, nem lesz  ...... , s nincs mit enni. Mert mégiscsak a kenyér a legdrágább  ..... .


No, abban az esztendőben nyilván nem voltak  ........  az esőnek, mert délebédnél az asztal csak úgy ........  a sok drága étel alatt. Mindenkinek a  ........  mellé oda volt készítve a kakastejes fehér cipó. Piros a haja, mint a  ..... , lágy a bele, mint a  ...... .


Hozták a szakácsok az  .... fogást: aranyszínű tyúkhúslevest. Ahogy betálalták, azt  ......  a király:
- Lássunk hozzá,  .... , huncut, aki meg nem eszi a levesét!
Mert majd el is feledtem mondani, hogy a bárók, ......, hercegek mind  ... ültek a király asztalánál, de azért a király jobbján mégiscsak a  ...... ült. Kínálgatta is erősen:
- Ne kéresd magad,  .....  fiam, mondom, huncut, aki a levesét meg nem eszi.
- Az ám,  ....  király, de nekem  ...  adtak kanalat - felelte a juhász. Nem ám, mert meg volt  ...........  az inasoknak, hogy felejtsenek el Gergőnek kanalat adni. Kíváncsi volt rá a király, .... ..... .. ..... a juhász a csávából.

.
.- Sose  ...... , uram király -  .......... Gergő juhász a kezével -, nem maradok  ..  azért éhen.
Avval szép csendesen  ............. egy pillét a  cipóból, kiszedte és megette a  ..... , az üresen maradt héjával  .....  olyan szépen kikanalazta a levest, hogy egy ...... sem maradt a tányérban.


Az urak összenéztek, mikor egyszerre csak  ......... ám a juhász nagy hidegvérrel:
- Hanem oszt most már ......  ám, aki a .......  meg nem eszi!
Három falatban  ........ a cipóhajat, amellyel a levest bekanalazta. Lett erre olyan nevetés,  ....  kihallatszott Budavárából.


Mátyásnak annyira ........... a Gergő juhász maga föltalálása, hogy egy  ......... arannyal eresztette útnak ebéd után.


Azt hazavitte Gergő  ........... . Azazhogy nem az egészet, mert egy aranyat odahajított az ajtónállónak, amiért a ......kutyának gondját viselte.  ..  lett Gergő juhász a sok pénzből. Ezután ..... csizmában őrizte a juhokat, és mézes ........ tartotta Gurujj kutyát.


Meg is  ...... az emlékezete. Mifelénk még most is azt ....... az olyan emberre, aki ....... elvégzi az ebédet, vacsorát:


- Bekapta, mint Gergő juhász a kanalát!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép