Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Munkács hős lelkú asszonya. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Munkács hős lelkú asszonya. Összes bejegyzés megjelenítése

2013. április 22., hétfő

Munkács hős lelkű asszonya

Zrínyi Ilona - gr. Zrínyi Péter horvát bán lánya ( 1643- 1705)


Milyennek ismertétek meg őt?

I. Rákóczi Ferenc - választott erdélyi fejedelem, Sáros vármegye főispánja ( 1645--1676)


Mikor halt meg?
Egykorú olajfestmény az özvegyről.
( Marquis of Bath tulajdona.)

Mi lett férje halála után?
Sárospatak légi felvételen

Kié volt ez a gyönyörű vár?

Tudod-e hol van?

Itt nevelkedett a kis Rákóczi Ferenc is.
Milyen ellenségei voltak akkor a magyaroknak?


Regéc - A kiterjedt Rákóczi birtokok egyike.


Mik azok a tábori viszontagságok?Thököly Imre -Felső Magyarország és Erdély fejedelme - Késmárk ura .


Mi történt vele amikor a hadiszerencse elhagyta?

Labanc katona
Kuruc katonaKiknek a katonái voltak a kurucok?
Labanc katona -A labancok császári katonák, nevüket loboncos parókájukról vagy egy gúnynévtől kapták: -Laub Hans!- Hagyjad Hans!


Kiknek a katonái voltak a labancok?

Kuruc lovas

Mi a zabla?
Mi a kengyel?
Mit tartottak a tarsolyban?Csodálatos vár volt.

Munkács vára egy XIX. századi metszeten, II. Rákóczi Ferenccel és édesanyjával, Zrínyi Ilonával

(Jósa András Múzeum, Nyíregyháza)Munkács vára ma
 Ukrajnában


Ki és hogyan védelmezte a várat a labancoktól?Egy közelebbi kép Munkács váráról.


Milyennek képzelsz el egy ostromot?

Mi az az ostrom?Együtt az ostromlott vár falain édesanyjával.


Zrínyi Ilona hogyan lelkesítette a védőket?

Magyarország képes történelme - részlet:
http://kettoe.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=142718


Korabeli ágyú

Hogyan akartak a labancok bejutni a várba?II. Rákóczi Ferenc 8 éves korában.
Mennyi ideig tartott az ostrom?


Caprara császári tábornok

Hány napig lövette a várat?
Madarász Viktor - Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt


Miért kellett Zrínyi Ilonának végül feladnia a várat?

Mi lett a sorsa?
Mi lett a gyerekeivel?
Zrínyi Ilona kézírása

Kinek írt levelet?Neuhaus, a jezsuiták kolostora

8 évesen kerül a jezsuiták kolostorába, hogy hithű császárpártit neveljenek belőle.


Mit tudsz leolvasi arról a képről, ami az olvasókönyvben van?
(Madarász Viktor - Zrínyi Ilona vizsgálóbírói előtt)


Megengedték-e, hogy elbúcsúzzon a fiától?

Mit tett?


Zrínyi Ilona levele fiának

Édes Fiam! Férjem-uram magához hív engem. Rettentő nagy út áll előttem, de azért sietve sietek uramhoz és hűséges férjemhez. Kötelességem hozza ezt magával. Semmi sem esik nekem olyan súlyosan, mint tőled elszakadni, mert te nekem bánatot sohasem okoztál. Csak tanulj szorgalmasan, és rajta légy, hogy a dicsőség koronáját elnyerjed! Nincs a világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és a jó hír. A földi javak elveszhetnek, de aki becsületét vesztette, mindenét elvesztette.


Becsüld az embereket! Aki másokat megbecsül, magamagát becsüli.

Anyai áldásommal minden jót kívánok neked. Bárhová vet a sors, maradok mindenütt és mindenkor a te fórrón szerető anyád:

Zrínyi Ilona"Tegyetek próbát!
Olvassátok félig fejből!

Édes Fiam! Férjem-uram ....... hív engem. Rettentő .... út áll ......., de ..... sietve sietek ....... és hűséges ......... . Kötelességem hozza ... magával. Semmi sem .... nekem olyan ........, mint tőled .........., mert te nekem ....... sohasem ....... . Csak tanulj ............, és rajta ...., hogy a ........ koronáját .........!
Nincs a világon ..... és ....... dolog, mint a .......... név és a .. hír. A földi ..... elveszhetnek, de aki .......... vesztette, ........ elvesztette.
Becsüld az .........! Aki ....... megbecsül, magamagát ........
Anyai áldásommal ...... jót kívánok ...... Bárhová vet a ...., maradok mindenütt és mindenkor a .. forrón szerető .....:


Zrínyi ......"
Hogy sikerült?

Tanuljátok meg kívülről! Megéri.
Szavai szívünk közepébe találnak.

Emlékük örökre élni fog.
 ( Ez a gyönyörű szobor a munkácsi várban található.)


Kinek a tollából való az olvasmány?

Szorgalmi feladat:
Olvassátok el, illetve hallgassátok meg  Móricz Zsigmond - A kis kuruc c. elbeszélését!
A Gyöngyfüzérben is benne van.

http://www.zhr.hu/mesekonyv.htm

A füleki vár (Filakevo - Szlovákia) - ma.


A Bebek-bástya Füleken.


Fülek vára egykor
 Bouttats egykorú rézmetszete után Mirkovszky készítette.

http://mek.niif.hu/00800/00892/html/img/nagy/a1b.jpg

KIRAKÓ
Jáva olvasóprogram kell hozzá
Letölthető: http://www.java.com/en/

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06f6413fa854C:\Users\bpfovisk-tanito4\Desktop\Keresztrejtvény\Rákóczis rejtvény.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép