Oldalak

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: A csodatévő legyező. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: A csodatévő legyező. Összes bejegyzés megjelenítése

2012. január 15., vasárnap

A csodatévő legyező

A csodatévő legyező japán népmese.

Élt egy pásztorfiú a messzi Japánban.


 Szomszédjában lakott egy öreg halász és a lánya.


A lány nagyon szép volt. A fiú beleszeretett.Hanem az öreg halász egy gazdag kalmárnak ígérte a lányát.

Mi az, hogy kalmár?


" Mire a hold elfogy ..."

Egy hónapig reménykedhetett a lány, hogy kedvese szerencsével jár s visszatér.


A szegény pásztor világgá ment.


Egy sűrű erdőbe tévedt. Az odvas fák közt elaludt.

 Egy hatalmas sárkány érkezett oda. A sárkányok sokfélék. A pásztorlegény egy gonosz sárkánnyal találkozott.

Ez a sárkány elfogott egy varázslót és egy fához kötözte.
A pásztorlegény kiszabadította.
Hálából kapott egy legyezőt.

Mit tudott az a legyező?
A gazdag kalmár nem tudott élni vele.  Megérdemelte sorsát.


 Hogy is volt pontosan? El tudjátok mesélni?

Minden jó, ha jó a vége!

Csodás zene szólt a menyegzőn.


Mire tanított titeket ez a mese?

Rendezzétek megjelenésük szerinti sorba a szereplőket!
- fehér szakállú öregember
- fiatal pásztor
- vénséges gazdag kalmár
- öreg halász
-násznép
- erdei sárkány
-világszép leány


Melyik a kakukktojás?
mohó, telhetetlen, nagyravágyó, gazdag, legyező, meggondolatlan, vénséges, csúf, türelmetlen, gőgicsélő

szegény, szerelmes, szomorú, kitartó, segítőkész, bátor, ágrólszakadt, szerencsés, jólelkű, önfeláldozó, elbizakodott, boldog, figyelmes

világszép, szelíd, szófogadó, nagyravágyó,engedelmes, elkeseredett, boldog, reménykedő


szörnyű, gonosz, emberevő, álmos, figyelmetlen, mesebeli, rettenetes, ijesztő, erdei, húzódozó, vad


fehérszakállú, csodalény, varázstudományú, jószívű, hálás, hálálkodó, megszabadított, rab


szegény, szívtelen, akaratos, halász, szelídszavú, nagyravágyó, kőszívű, hajthatatlan, parancsoló, erőszakos

Kikre ismertél rá?K I R A K Ó:


Útmutató: Kirakandó kép  megmutatása a   fogaskerékkel,    "scatter"= szórás, azaz játékindítás   :)


Ki volt a mese főszereplője? Miért?

Most olvassátok végig e mese rövidített változatát!


(japán mese)

Valamikor régen élt egy fiatal pásztorfiú. Szép szál legény volt, de szegény, mint a templom egere. Egy

nap meglátta az öreg halász világszép leányát, s attól fogva éjjel-nappal ı járt az eszében. Megszerette a lány

is a pásztorfiút, elhatározták, hogy hamarosan megtartják a kézfogót.

Csakhogy a halász a leányát egy vénséges, gazdag kalmárnak ígérte. Sírt keservesen a lány, de nem tehetett

az apja ellen semmit. A fiatal pásztor meg nekiindult a világnak, nem akarta kedvesét a csúf vénember

oldalán látni.

Ment, vándorolt, estére egy sőrő rengetegbe ért. Egy odvas fában húzta meg magát. Éjféltájban nagy

zúgásra-morgásra riadt. Az erdei sárkány repül oda, egy fehér szakállú öregembert kötözött a fához.

- Reggel felfallak! – ripakodott az öregre, azzal elaludt. A pásztorfiú kiszabadította az öregembert.

- Megmentetted az életemet, cserébe fogd ezt a legyezıt, aki ezzel háromszor meglegyinti magát, egy

csapásra megfiatalodik. Megörült a legény sietett haza a falujába. Épp akkor tartották a lakodalmat. Ott

lépkedett a szépséges leány a csúf vénség oldalán. Megsajnálta a pásztorfiú, gondolta, ha már nem lehet az

övé, segít rajta. A kalmárhoz lépett.

- Fiatalodj meg! – Azzal háromszor meglegyintette. Kisimultak a ráncok a vénember arcán, haja

visszafeketedett. Hanem nem érte be ennyivel. Kikapta a legyezıt a fiú kezébıl, és tovább legyezte magát.

- Még fiatalabb akarok lenni! Még fiatalabb! Szempillantás sem telt belé, egy csecsemı rugdalózott a

porban.

- Nem menyasszony kell ennek, hanem dajka! – hahotázta a nép.

Nyomban megülték a halász leánya és az ifjú pásztorfiú lakodalmát.Feladatlap:

1.  Kik nem szerepeltek a mesében?

kalmár, boszorkány, pásztorfiú, sárkány, ördög, pásztorlányka, halász, ősz öregember, tündér, szamuráj, japán császár,2. Miért indult világgá a pásztorfiú?

Azért, mert nem volt elég pénze.

Mert szerencsét akart próbálni.


Mert nem akarta kedvesét a csúf vénember oldalán látni.3. Számozással állítsátok időrendbe!

□ A fiatalok összeházasodtak.


□ A halász egy vénséges, gazdag kalmárnak ígérte a lányát.


□ A pásztorfiú és a halász lánya egymásba szerettek.


□ A legény világgá ment, majd jótettéért cserébe csodalegyezőt kapott.


□ A telhetetlen kalmár csecsemővé változott.

4. Írd le, hogyan jutott a pásztorfiú a csodalegyezőhöz!

____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________


5. Csak az igazat olvasd, vagy írd!
    Választásod indokold!

a pásztorfiú -  gazdag, szegény, fiatal, délceg, buta, kitartó, találékony, feledékeny,  tetterős, jószívű,  bátor, áldozatkész, szerelmes, szerény, kelekótya, hűséges, ... 

a halász leánya  - okos, nagyravágyó, kapzsi, világszép, engedelmes, szomorú, könnyelmű,  reménykedő, hízelkedő, feleselő, nagyhatalmú, ...


a halász - öreg, csalafinta, gazdag, szegény, adakozó, szeretetreméltó,  rátarti, belátó,  nagyravágyó, kőszívű, engedékeny,...


a kalmár -  telhetetlen, okos, vénséges, gazdag, szeretetreméltó,  csúf, barátságos, szerény, kapkodó, meggondolatlan, szorgalmas, királypárti, állatszerető6. Mely közmondások illenek a meséhez!

Aki keres az talál.

Bolond lyukból bolond szél fúj.

Aki másnak vermet ás maga esik bele.

Sok lúd disznót győz.


Jótett helyébe jót várj.


Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.


Aki sokat markol, keveset fog.

A szerencse forgandó, a becsület állandó.

Ne csak tudd a jót, tedd is.


7. Milyen mesefajtához sorolnád? Indokolj!!!
____________________________
____________________________


A feladatlap ötlete a - PANNONHALMA TKT, RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY - lapjáról származik. Köszönet érte!

Akira Yoshida - Várakozás

Végezetül pár fényképet láthattok.
Itt Készültek Oroszlányon a Művházban.
Egy csodálatos JAPÁN-BABA kiállításon.

Szervezője Körtvélyfáy Zoltán, köszönet érte!

Akár szereposztást is kaphatnának a csodatévő legyezőben. Próbáljátok csak ki!

B Ú V Á R K O D Ó
Tudnivaló a babákról:
A japán babák fából, papírból, textilből vagy agyagból sokszínű technikák alkalmazásával készültek. Kifejezésmódjukban a nem hivalkodó szépség és a színek gazdagsága érvényesül. A felhasznált anyagok és módszerek köre bővült, és az ország különböző részein megjelentek az egy-egy tájegységre jellemző babák, melyek a gyönyörködtetés eszközeként, tehát kiállított tárgyként váltak egyre jelentősebbé, míg misztikus eszközként már nem játszottak olyan fontos szerepet. Mivel ezek a babák nem csupán egyszerű gyermekjátékok, hanem - művészi kidolgozottságuknak köszönhetően - műalkotások is egyben, a kézművesség egy önálló ágát képviselik Japánban.Gosho Ningyo vagy a Császári Palota bájos kisgyermekeket ábrázoló babái úgy készülnek, hogy a fa alapot először bevonják osztriga kagylóporból nyert fedőréteggel, amelyet azután - az ún. "lüsztermázat" kihozva - kifényesítenek, majd végül ráfestik a szemöldököt, szemet, szájat. A Kimekomi babákat fából faragják és azután "öltöztetik fel" úgy, hogy a textíliát közvetlenül a fa felszínére ragasztják, majd a széleit a kivésett vájatokba nyomkodják.

A kosztümös babák - ahogy ezt a nevük is sugallja - festett vagy szőtt anyagból készült kosztümökbe öltöztetett babák, amelyeket kiállításokra készítenek. Ez utóbbi csoportba tartozó babák a legváltozatosabbak. A Kokeshi babák, amelyek a japán képzőművészet alkotásai, faragott és festett fából készülnek. Viszonylag rövid történelmi múltra, az Edo korszak késői időszakába tekintenek vissza, és az északkeleti Tohoku régióra jellemző kézműves hagyománynak megfelelően készülnek. Különlegességük, hogy csak fejük és testük van, de nincs kezük és lábuk.


A japán és kínai tündérmesékben is szerepelnek sárkányok, csak ezek nem a szárnyukkal, hanem mágiával repülnek, gyógyföveket esznek és forrásvizet isznak.
Ritka köztük a gonosz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Térkép